Vergaderrooster

De informatiebijeenkomst voor Directeuren en Intern Begeleiders is bedoeld om uitleg te geven over de stand van zaken binnen de deelregio Kampen.
De vergaderingen zijn besloten en is niet voor publiek toegankelijk.
Leden en gasten zullen persoonlijk uitgenodigd worden.

Vergaderdatum Tijd Waar
Zie Formulieren: jaarplanning.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn kunt u zich afmelden via info@swvkampen.nl