Vergaderrooster

Het bestuur en de voorzitter van het CT vergadert op de onderstaande data.
Deze vergaderingen zijn besloten en niet voor publiek toegankelijk.
Leden en gasten worden persoonlijk uitgenodigd worden.

Vergaderdatum Tijd Waar

Zie Formulieren: jaarrooster 2017-2018.