Vergaderrooster

Het bestuur en de voorzitter van het CT vergadert op de ongeveer 6 data per jaar.
Deze vergaderingen zijn besloten en niet voor publiek toegankelijk.
Leden en gasten worden persoonlijk uitgenodigd worden.

Vergaderdatum Tijd Waar

Zie Formulieren: jaarrooster