Vergaderrooster

De informatiebijeenkomst voor Directeuren en Intern Begeleiders is bedoeld om uitleg te geven over de stand van zaken binnen de deelregio Kampen.

De informatiebijeekomsten voor Directeuren en Intern Begeleiders als de Netwerkbijeenkomsten zijn besloten en is niet voor publiek toegankelijk.

Data: zie 'Formulieren' : jaarrooster 2017-2017.
Leden en gasten zullen persoonlijk uitgenodigd worden.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn kunt u zich afmelden via info@swvkampen.nl