Vergaderrooster

De informatiebijeenkomst voor Directeuren en Intern Begeleiders is bedoeld om uitleg te geven over de stand van zaken binnen de deelregio Kampen.

Jaarlijk zijn er drie bijeenkomsten voor de Interne Begeleiders (Netwerk IB).

De informatiebijeenkomsten voor Directeuren en Intern Begeleiders zowel als de Netwerkbijeenkomsten zijn besloten en zijn niet voor publiek toegankelijk.

Data: zie Jaarplanning.
Leden en gasten zullen persoonlijk uitgenodigd worden.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn kunt u zich afmelden via info@swvkampen.nl