Vergaderingen adviescommissie BOL

De adviescommissie BOL (Bovenschools Onderwijs Loket) is een ondersteuningsorgaan ten behoeve van scholen en ouders. De leden van dit ondersteuningsorgaan vergaderen gemiddeld een maal per maand. De vergaderingen zijn besloten en is niet voor publiek toegankelijk. De vergaderdata en de uiterlijke aanleverdata van de vergaderstukken staan vermeld in het jaarrooster.

Zoals u kunt zien dienen de te bespreken stukken uiterlijk 1 week voorafgaand de vergaderdata aangeleverd te worden.