Vergaderingen adviescommissie BOL

De adviescommissie BOL (Bovenschools Onderwijs Loket) is een ondersteuningsorgaan ten behoeve van scholen en ouders. De leden van dit ondersteuningsorgaan vergaderen gemiddeld een maal per maand. De vergaderingen zijn besloten en is niet voor plubliek toegankelijk. Leden en gasten zullen persoonlijk uitgenodigd worden. De vergaderdata en de uiterlijke aanleverdata van de vergaderstukken staan vermeld onder het kopje Formulieren: jaarrooster 2017-2018.

Zoals u kunt zien dienen de te bespreken stukken uiterlijk 1 week voorafgaand de vergaderdata aangeleverd te worden. Sinds de opkomst van tablets en e-readers wordt er steeds meer digitaal vergaderd. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar digitale aanlevering. De te bespreken stukken kunt u dan ook mailen naar de secretaresse mevrouw R. Knol: info@swvkampen.nl