Leerkrachten

Leerkrachten geven graag het beste onderwijs aan hun leerlingen. Zij sluiten aan bij hun talenten en mogelijkheden. Dit is minder eenvoudig als de verschillen tussen leerlingen verder uit elkaar liggen. De schoolbesturen regelen, vanuit de samenwerkingsverbanden, ondersteuning voor de leerkrachten middels een scholingsaanbod.

Het doel van passend onderwijs is om extra ondersteuning zo veel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden. Leerkrachten staan er daarbij natuurlijk niet alleen voor. Het team, de school en het samenwerkingsverband zorgen dat de leerkracht die ondersteuning kan bieden. Met het schoolondersteuningsprofiel formuleert elke school welke ondersteuning deze kan bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Leerkrachten groep 8

De werkgroep 10-14 heeft de volgende documenten ontwikkeld:

· tijdspad voor leerkrachten

· tijdspad voor ouders

· kalender

· adviesformulier voortgezet onderwijs

· het aanmeldingsformulier (deze is te vinden op de site van het Almere College en het Ichthus College)

· handleiding OSO ParnasSys

De downloads van deze documenten zijn te vinden onder formulieren