Contact

Bezoekadres:  Troelstrasingel 3
                           8262 SX  Kampen
Postadres:       Europa-allee 10c    
                           8265 VB  Kampen
Mailadres:       info@swvkampen.nl

Het  leerlingdossier (groeidocument)  voor de vergadering van de adviescommissie BOL dient  uiterlijk 1 week voorafgaand aan  de vergadering digitaal aangeleverd te worden bij de secretaresse  mevrouw  R. Knol (info@swvkampen.nl).
Zie vergaderrooster elders op deze website.