Adviescommissie BOL

Aanmelden bij de adviescommissie BOL. Hierin participeren het BOL, een vertegenwoordiger van cluster 3, cluster 4, het SBO en het CJG (schoolmaatschappelijk werk.)

Op basis van het dossier kan verdere additionele expertise betrokken worden (Leerplichtambtenaar, Politie, etc. etc).

De adviescommissie BOL heeft als taak om vanaf 01-08-2014 te adviseren over arrangementen lichte en zware ondersteuning.
Een advies van de adviescommissie BOL kan leiden tot:

  • Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op de huidige school.
  • Het betrekken van expertise van een andere school.
  • Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op een andere school binnen het SWV.
  • Een toelaatbaarheidsverklaring(TLV) voor een (tijdelijke) of (partiële) plaatsing op het speciaal basisonderwijs; De Trimaran.
  • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor (tijdelijke of partiële) plaatsing op een SO-school binnen de regio .
  • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voorplaatsing op een SO-school buiten de regio.

De adviescommissie BOL geeft slechts een advies; de bestuurder van de betreffende schoolvereniging neemt in overleg met de schooldirecteur een besluit over de toewijzing van de noodzakelijke financiële middelen.

De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) is met ingang van 01-08-2014 vervangen door de adviescommisie BOL.

Formulieren