Hartelijk welkom op de website van het Samenwerkingsverband Kampen.

Deze samenwerking is gebaseerd en gericht op de gezamelijke ambities van 23 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs die binnen de deelregio Kampen zijn vastgesteld. De centrale opdracht:

 

Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.

 

Het Samenwerkingsverband Kampen ondersteunt scholen, ouders en kinderen hierbij, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.