Hartelijk welkom op de website van het Samenwerkingsverband Deelregio Kampen.

Deze samenwerking is gebaseerd en gericht op de gezamelijke ambities van 26 basisscholen en 1 school voor gespecialiseerd onderwijs die binnen de deelregio Kampen zijn vastgesteld. De centrale opdracht:

Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.

Het Samenwerkingsverband Deelregio Kampen ondersteunt scholen, ouders en kinderen hierbij, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.